Đầu tư 600 nhà chờ xe buýt chuẩn Châu Âu: Đã thực sự phù hợp?
Mtđt16/01
"Khi mà chất lượng xe buýt chưa được đảm bảo thì việc đầu tư các nhà chờ xe buýt chuẩn châu Âu chưa chắc đã đem lại hiệu quả", TS Nguyễn Thành Quang - chuyên gia về đô thị cho biết.
1 2 3 4 5 ... 148