Đề xuất 1.000 xe máy điện cho thuê ở trung tâm Sài Gòn
Mtđt17/12/2017
Một công ty tư nhân triển đề xuất dự án thí điểm 1.000 xe máy điện công cộng với kinh phí khoảng 15,5 tỷ đồng ở khu vực quận trung tâm Sài Gòn…