Vì sao Cục đăng kiểm vẫn chưa trả lời các lỗi của xe Honda,Toyota?
Yến Oanh13/03/2018
Cùng PV đợi câu trả lời từ Cục đăng kiểm Viêt Nam về các lỗi lên quan đến xe Toyota và Honda trong thời gian qua, Kỹ sư Lê Văn Tạch đặt ra câu hỏi với PV rằng: Sự tồn tại của Cục đăng kiểm để làm gì?