Bộ trưởng GTVT: Khẩn trương thu phí đường Thái Nguyên - Chợ Mới
Mtđt02/01/2018
Bộ trưởng GTVT Nguyễn Văn Thể vừa chỉ đạo khẩn trương hoàn thiện các thủ tục để cho phép thu phí trên đường Thái Nguyên - Chợ Mới.