Tạm dừng hoạt động bến phà Vàm Cống từ ngày 30/6
Ngọc Bùi T/H26/06
Từ 9 giờ ngày 30/6, Bến phà Vàm Cống thuộc Cụm phà Vàm Cống sẽ tạm dừng hoạt động.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 107