Đồng Nai đấu giá nhiều khu 'đất vàng' trong năm 2020
Ngọc Bùi T/H05/02
Những khu 'đất vàng' trên chủ yếu tập trung ở các huyện Long Thành, Thống Nhất, Trảng Bom, Định Quán và 2 thành phố là Long Khánh và Biên Hòa.
1 2 3 4 5 6 ... 151