Điều chỉnh giá đất khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội
MTĐT13/12/2017
UBND TP.HCM đã phê duyệt hệ số điều chỉnh giá đất ở để tính bồi thường, hỗ trợ của dự án khu phức hợp Nhà Rồng - Khánh Hội, quận 4.