Bộ Quốc phòng không đồng ý lấy đất sân bay Nha Trang cũ làm bãi xe
Mtđt26/06
Bộ Quốc phòng đã có văn bản không đồng ý với đề nghị của UBND tỉnh Khánh Hòa về việc sử dụng đất trong sân bay Nha Trang cũ làm bãi đỗ xe tạm.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 97