Chị Ngô Thị Thanh Hoàn - 1 trong 10 giải Vàng Cây chổi vàng 2019
Hồng Anh21/01
Chị Ngô Thị Thanh Hoàn là công nhân vừa được xét chọn là 1 trong 10 công nhân vệ sinh môi trường tiêu biểu toàn quốc đạt giải Vàng của Cây chổi vàng – Lần thứ hai – 2019.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 6