Talk show số 2: 'Vai trò của sông nội đô trong chống ngập úng' 
MTĐT02/08
PGS.TS Trần Đức Hạ sẽ giải đáp về một số vấn đề liên quan đến tình trạng ô nhiễm nghiêm trọng ở các dòng sông nội đô và các dòng sông này sẽ có tác dụng ra sao trong việc chống úng ngập.
1 2 3 4 5 ... 17