BOT Biên Cương: Nếu sập đường lưới điện trách nhiệm thuộc về ai?
Thái Trần27/03
Vừa qua Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử nhận được đơn phản ánh từ Ban quản lý dự án điều hành công trường của Công ty TNHH Vật liệu Mỏ đá Kiện Khê (Công ty Kiện Khê) thuộc gói thầu XDCT05.
1 2 3 4 5 ... 15