Talkshow số 3: Ô nhiễm môi trường mạng xã hội –Cần ứng xử thông minh
Cẩm Anh10/12/2018
Chia sẻ với PV, nhà văn Cao Nguyên cho rằng mạng xã hội cũng chính là một loại môi trường, có nét tương đồng về bản chất với môi trường tự nhiên, môi trường xã hội.
1 2 3 4 5 ... 19