[Video] Tọa đàm với Đại sứ quán Phần Lan về vấn đề xử lý rác thải 
Duy Dương03/10
Sáng ngày 2/10 tại trụ sở công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Hà Nội đã diễn ra buổi tọa đàm giữa Hiệp hội Môi trường Đô thị và KCN Việt Nam với Đại Sứ quán Phần Lan.
1 2 3 4 5 ... 17