Tổng Bí thư Đỗ Mười-Người học trò xứng đáng của Chủ tịch Hồ Chí Minh
Mtđt02/10
Đồng chí Đỗ Mười là một người học trò xứng đáng của Bác Hồ, một con người mà tôi vô cùng quý trọng và cảm phục.
1 2 3 4 5 ... 114