Đã phát hiện đơn vị liên quan đến việc cắt cỏ tốn 53 tỷ đồng/năm
Mtđt18/08/2016
Trong sáng nay, nhiều công nhân vẫn đang thực hiện việc cắt tỉa trên Đại lộ Thăng Long.