Tăng cường quản lý tài nguyên nước tại Ninh Bình
Mtđt03/09
Để tăng cường quản lý tài nguyên nước, quản lý hoạt động khai thác tài nguyên nước, Sở TN&MT Ninh Bình đã tiến hành rà soát công tác cấp giấy phép khai thác, sử dụng tài nguyên nước.
1 2 3 4 5 6 ... 37