Khánh Hòa lãng phí tài nguyên du lịch
Mtđt29/09
Hàng loạt dự án du lịch có nguy cơ làm vỡ cảnh quan, chậm tiến độ gây lãng phí tài nguyên đã được các đại biểu tỉnh Khánh Hòa mang ra chất vấn cơ quan chức năng.
1 2 3 4 5 6 ... 40