Đan Phượng: Ai làm ngơ để 'cát tặc' ngang nhiên hoành hành?
Nhóm PV13/11/2018
“Giết người cướp của cũng chẳng ngại, vài thằng ăn trộm vặt bắt được ngay, vậy họ ăn trộm lượng tài nguyên lớn như thế mà không bắt được, chính tôi cũng thấy bức xúc", Chủ tịch UBND xã Hồng Hà nói.
1 2 3 4 5 6 ... 43