Bộ TN-MT yêu cầu thủy điện Quảng Nam trả nước cho Đà Nẵng
Mtđt14/09
Trước tình hình nguồn nước tại Nhà máy nước Cầu Đỏ-nơi đang cung cấp nước ngọt cho TP.Đà Nẵng bị nhiễm mặn, Bộ TN-MT đã có văn bản gửi các công ty quản lý, vận hành hồ chứa thủy điện ở tỉnh Quảng Nam.
1 2 3 4 5 ... 37