Bể than sông Hồng: Đừng khai thác bằng mọi giá
Mtđt05/12/2018
“Không khai thác bể than sông Hồng bằng mọi giá" là ý kiến chung của các chuyên gia, nhà quản lý tại Hội thảo “Đánh giá tiềm năng khai thác và sử dụng bể than sông Hồng”, tổ chức sáng ngày 4/12.
1 2 3 4 5 ... 43