Cây giáng hương gần 100 năm tuổi ở rừng phòng hộ Dầu Tiếng bị trộm
Mtđt22/09
Chi cục Kiểm lâm tỉnh Tây Ninh đang phối hợp với CA huyện Tân Châu điều tra cây giáng thơm gần 100 năm tuổi nằm sát bên bờ hồ Dầu Tiếng bị đào trộm.
1 2 3 4 5 ... 37