Huế: Khai thác đá cạnh kho xăng dầu, nỗi lo đang bỏ ngỏ?
Nguyễn Hiền26/10
Việc tiếp tục tiến hành khai thác đất, đá của đơn vị thi công xây dựng công trình tại Cảng Chân Mây lại làm dấy lên sự “lo, ngại” ảnh hưởng đến địa chất xung quanh, tiềm ẩn guy cơ hiểm họa khôn lường.
1 2 3 4 5 ... 40