Tỉnh Gia Lai tăng cường kiểm tra, giám sát và quản lý khoáng sản
TUỲ PHONG20/12/2018
Phó Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Kpă Thuyên vừa ký Công văn số 2790/UBND-CNXD về việc thực hiện công tác kiểm tra, giám sát và quản lý khoáng sản trên địa bàn.
1 2 3 4 5 ... 43