Sơn La: Đẩy mạnh kiểm tra, xử lý khai thác cát sỏi trái phép
Đại S. (theo TNMT)18/11
Vừa qua, UBND tỉnh Sơn La đã ban hành Công văn số 4072/UBND-KT ngày 9/11/2018, về việc tiếp tục tăng cường kiểm tra, xử lý hoạt động khai thác cát, sỏi trái phép.
1 2 3 4 5 ... 40