Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt do... 'hệ thống vận hành'
Nam Hà16/11
Lãnh đạo Cục Quản lý tài nguyên nước nhận định, nguồn nước trên sông Vu Gia là không thiếu nhưng phương án lấy nước chưa phù hợp khiến Đà Nẵng thiếu nước sinh hoạt...
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 15