Từ 1/10, Bộ NN-PTNT kiểm tra hàng hóa nhập khẩu trước thông quan
Mai Hương22/09
Theo Quyết định số 3346/QĐ-BNN-TCCB Bộ NN-PTNT sẽ điều chỉnh phân công nhiệm vụ kiểm tra chuyên ngành đối với một số sản phẩm, hàng hóa nhập khẩu trước thông quan, từ ngày 1/10/1018.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 35