Đi mua “sức khỏe” ở Vĩnh Phúc
Đức Trung11/10/2018
Chỉ cần 1 cú điện thoại hay 1 cái nhấp chuột “đặt hàng” đã có ngay một tờ giấy khám sức khỏe ở bất kì đâu mà không cần phải đến bệnh viện…
1 2 3 4 5 6 ... 52