Sử dụng CMND hết hạn có bị xử phạt hành chính hay không?
Mtđt22/09
Hành vi cố tình sử dụng CMND đã hết hạn mà không thực hiện việc cấp mới thì sẽ bị xử phạt như thế nào?
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 12