Quản lý về tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật ngành xây dựng?
Luật sư Đồng Xuân Thụ15/02
Cơ quan nào quản lý hệ thống tiêu chuẩn, quy chuẩn kỹ thuật về xây dựng công trình cấp nước, thoát nước và xử lý nước thải; xử lý chất thải rắn sinh hoạt; về chiếu sáng đô thị và cây xanh đô thị?
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 16