Thường Tín (Hà Nội): Bãi tập kết cát nhiều năm hoạt động không phép
Nguyên Bá - Đức Anh19/10/2017
Một bãi tập kết cát khổng lồ nhiều năm hoạt động không phép ngay trong khu vực bến đò Do Lộ thuộc huyện Thường Tín, Hà Nội vi phạm Luật đất đai và đê điều nhưng không hề bị xử lý?