Ngừng hoạt động nhà máy triệu đô gây ô nhiễm môi trường
Hoàng Sa27/12/2017
Chính quyền tỉnh Quảng Nam cho rằng, việc tạm dừng hoạt động của nhà máy sản xuất Sô Đa là cần thiết và buộc doanh nghiệp có giải pháp khắc phục hậu quả về môi trường.