Đất mua trong thời kỳ hôn nhân chỉ đứng tên chồng có được không?
Mtđt15/01
Vợ chồng tôi chuẩn bị mua một mảnh đất, nhưng chồng tôi muốn đứng tên một mình trên giấy chứng nhận quyền sử dụng đất như vậy liệu có được không? Mong luật sư tư vấn giúp, xin chân thành cảm ơn!
1 2 3 4 5 6 ... 89