Hà Nội: Xử lý nghiêm 187 'điểm đen' ô nhiễm môi trường
Tiêu Diệp25/09
Nhằm khắc phục, xử lý các điểm ô nhiễm môi trường, năm 2017, TP Hà Nội đã chỉ đạo Sở TN&MT rà soát, kiểm tra, xác định 187 "điểm đen" về ô nhiễm môi trường trên địa bàn 21 quận, huyện, thị xã.
1 2 3 4 5 6 ... 67