Hải Phòng: Ngang nhiên san lấp ao cá Bác Hồ xây dựng nhà kiên cố
Nam Phong – Bùi Hạnh05/12
Lợi dụng nhà ở cạnh ao cá Bác Hồ một hộ dân ở thôn 5, xã Thủy Sơn, Thủy Nguyên, TP Hải Phòng đã ngang nhiên san lấp lấn chiếm trên 300m2 đất ao cá Bác Hồ để xây dựng nhà ở kiên cố.
1 2 3 4 5 ... 79