Gần 500 tỉ đồng xây 7 hồ điều tiết tại TP.HCM
Mtđt08/12
UBND TP.HCM vừa đồng ý thông qua chủ trương xây 7 hồ điều tiết chống ngập cho thành phố, theo đề xuất của Trung tâm điều hành chương trình chống ngập nước thành phố (Trung tâm chống ngập).
1 2 3 4 5 ... 79