Nam Từ Liêm: Cần làm rõ nội dung tố cáo PCT phường Đại Mỗ
Gia Huy05/10
Tòa soạn Môi trường và Đô thị Việt Nam điện tử tiếp tục nhận được đơn của người dân Ngọc Trục tố cáo ông Nguyễn Viết Hùng, Phó Chủ tịch UBND phường Đại Mỗ.
1 2 3 4 5 ... 67