Học viện Nông nghiệp VN: Nhiều khuất tất trong “Thỏa thuận hợp tác”
Nhóm PV18/01
Học viện Nông nghiệp Việt Nam đơn phương chấm dứt Thỏa thuận hợp tác với Công ty CPXNK và phát triển An Nhiên, đẩy doanh nghiệp vào tình trạng khó khăn trầm trọng.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 23