Chia sẻ báo cáo đặc biệt về biến đổi khí hậu
Mtđt10/10
Báo cáo đặc biệt của Ủy ban Liên chính phủ về biến đổi khí hậu (IPCC) về tác động khi nhiệt độ toàn cầu tăng 1,5oC đã được chia sẻ tại Hội nghị đối thoại cấp cao về biến đổi khí hậu.
1 2 3 4 5 ... 199