Nghệ An: Ô nhiễm từ KCN, CCN “tra tấn” người dân TP Vinh
Mtđt26/06/2017
Tình trạng xả thải từ các Khu công nghiệp (KCN), Cụm Công nghiệp (CCN) vùng ven đô thị trong suốt những năm qua đã khiến người dân TP Vinh phải sống trong ô nhiễm kéo dài.