Trung tâm y tế Trực Ninh báo cáo sơ sài, thiếu trung thực?
KHÁNH AN - TRIỆU TRANG07/12
Mới đây, Trung tâm y tế huyện Trực Ninh (Nam Định) đã có Báo cáo số 494/BC-TTYT gửi Sở Y tế Nam Định về việc kiểm tra, xác minh làm rõ vụ việc báo chí đưa tin.
1 2 3 4 5 ... 221