Bảo tồn cá bản địa, cá quý hiếm trên sông Vàm Nao
Mtđt01/03/2013
Ngày 28/2 tại ngã ba sông Vàm Nao, ấp Vàm Nao, xã Tân Trung, huyện Phú Tân, tỉnh An Giang, Trung tâm giống thủy sản An Giang phối hợp với Chi cục Thủy sản và Hiệp hội thủy sản tỉnh An Giang cùng lãnh đạo, nhân dân các tỉnh An Giang, Đồng Tháp, Vĩnh Long và thành phố Cần Thơ thả 11,57 tấn và 276.000 con cá thịt, cá giống các loại từ sự đóng góp chung tay của cộng đồng nhằm bảo tồn cá bản địa, cá quý hiếm cho sông Vàm Nao.