Quản lý chất thải y tế: Sai phạm ở BV lớn đều được... 'bỏ qua'?
Nhóm PV17/10/2017
Dù đã phát hiện ra nhiều sai phạm liên quan đến lĩnh vực môi trường và quản lý chất thải y tế, nhưng gần một năm sau công tác kiểm tra, những bệnh viện đó lại không chịu bất cứ một hình thức xử phạt