40 năm tái chế phế liệu đã cho 'ra lò' các tập đoàn Trung Quốc tỷ đô 
Mtđt30/08
Tiềm năng có, nhưng vấn đề dư luận bức xúc là: "Trung Quốc giảm thiểu ô nhiễm và cắt nhập phế liệu, Việt Nam lại muốn nhập nhiều phế liệu có đúng đắn?"
Tin mới nhất
1 2 3 ... 4