TTYT Trực Ninh (Nam Định): Báo cáo một đằng thực hiện một nẻo!  
Nhóm PV14/11
Rác thải y tế được xử lý bằng lò đốt rác, thế nhưng, những tàn dư sau khi đốt không thể cháy hết thì Trung tâm y tế huyện Trực Ninh lại cho vào bao tải và chất đống vào một góc tường.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 7