Đầu tư 1.000 tỷ đồng xây nhà máy điện mặt trời tại Bình Thuận
Ngọc Bùi (T/H)20/09
Nhà máy điện năng lượng mặt trời Tuy Phong (xã Vĩnh Hảo, huyện Tuy Phong, tỉnh Bình Thuận) dự kiến đi vào hoạt động tháng 6/2019 sẽ cung cấp 63 triệu kWh điện thương phẩm mỗi năm.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 9