Tỉnh Gia Lai yêu cầu thu hồi gần 13 tỷ đồng chi sai quy định
Mtđt02:24 chiều
Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Võ Ngọc Thành giao Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước phối hợp cùng Chủ tịch UBND các huyện, thị và đơn vị có liên quan nộp ngân sách gần 13 tỷ đồng sai phạm
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 29