Israel xây dựng khu vườn ươm mới nhằm tạo ra thực phẩm an toàn
Mtđt11/09
Kế hoạch của Hub là nhằm tạo ra công nghệ tiên tiến để phát triển thế hệ thực phẩm và đồ uống tiếp theo an toàn phục vụ lợi ích ngành công nghiệp thực phẩm của Israel trong tương lai.
1 2 3 4 5 ... 9