Giám đốc điều hành GitHub bí mật đến Israel
Mtđt12/09
Nathaniel Friedman – CEO của GitHub, chuỗi các dịch vụ của Microsoft VP, đã bí mật tới Israel tuần trước. GitHub được coi là nền tảng phát triển phần mềm hàng đầu thế giới.
1 2 3 4 5 ... 8