Tại sao bạn là người dùng quan trọng nhất của sản phẩm
Mtđt27/09
Khi bạn xây dựng một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn thực hiện cuộc gọi hàng trăm quyết định nhỏ mỗi ngày. Nếu bạn đang giải quyết vấn đề của người khác, bạn sẽ liên tục đâm vào bóng tối
1 2 3 4 5 ... 8