Khuyến khích phụ nữ phát triển hệ sinh thái khởi nghiệp xanh
Mtđt18/01
Cuộc thi năm nay hướng đến mục tiêu hỗ trợ nhóm các doanh nghiệp do nữ giới lãnh đạo, nhóm mục tiêu tài năng nhưng chưa được khuyến khích mạnh mẽ.
Tin mới nhất
1 2 ... 3