Một ngày làm việc của người quản lý Marketing tại Grab
Mtđt19/09
Vào những lúc khác, tôi đại diện cho tiếng nói của DN, giúp định hình chiến lược cho trải nghiệm ứng dụng tổng thể của công ty và đảm bảo rằng ứng dụng phù hợp với các nền tảng công nghệ khác.
Tin mới nhất
1 ... 2