Cải tạo 8 cụm bể lắng trong thành cụm bể lắng lamen (Kỳ 16)
Mtđt19/11/2018
Hệ thống có cấu tạo đơn giản, không có bể phản ứng, tạo bông cặn. Chi phí suất đầu tư xây dựng thấp, hiệu quả kinh tế cao.
1 2 3 4 5 6 ... 31