Công trình xử lý chất thải Việt Nam (Kỳ 3)
Mtđt17/08
Công ty CP Đô thị Cần Thơ tiền thân là một đơn vị hành chính sự nghiệp được thành lập theo Quyết định số 65.QĐ.TC.TP90 ngày 29/11/1990 của UBND thành phố Cần Thơ (cũ).
1 2 3 4 5 6 ... 26