TS Khải Ozone chia sẻ cách 'phù phép' nước bẩn thành sạch mùa lũ
Phan Ngân - Thảo Phương03/09
Ở đất nước Israel, nước phải xử lý qua 9 lần để sử dụng. Vậy tại sao ở Việt Nam chúng ta không xử lý. Hôm vừa rồi trời mưa rất nhiều, tôi đi chống lũ nhưng không ai chịu hứng nước mưa.
1 2 3 4 5 ... 26