Chế tạo gạch sinh thái “ECOBRICKS”
Mtđt19/10
Hàng ngày thậm chí hàng giờ chúng ta vô tình thải ra môi trường một lượng không nhỏ rác thải khó phân hủy, chính là vỏ chai nhựa và túi nylon, gây ô nhiễm.
1 2 3 4 5 ... 29