Smartphone Android đầu tiên còn làm được gì sau 10 năm?
Mtđt27/12/2018
Chiếc điện thoại Android ra mắt từ năm 2008 vẫn có thể đáp ứng các nhu cầu cơ bản như nghe gọi, nhắn tin và quản lý email.
1 2 3 4 5 ... 31