Nâng cao hiệu quả xử lý nước nhà máy nước Diễn Vọng (Kỳ 18)
Mtđt21/11
Công trình nhằm mục tiêu nâng công suất nhà máy, cải thiện chất lượng nước và hiệu quả xử lý đáp ứng đủ về chất lượng và số lượng cho người sử dụng.
1 2 3 4 5 ... 29