Cải tạo 8 cụm bể lắng trong thành cụm bể lắng lamen (Kỳ 16)
Mtđt09:30 sáng
Hệ thống có cấu tạo đơn giản, không có bể phản ứng, tạo bông cặn. Chi phí suất đầu tư xây dựng thấp, hiệu quả kinh tế cao.
Tin mới nhất
1 2 3 4 5 ... 9