Ưu tiên xử lý rác bằng công nghệ đốt phát điện
Mtđt13/11
Thủ tướng Chính phủ vừa phê duyệt Nhiệm vụ quy hoạch xử lý chất thải rắn (CTR) TP Hồ Chí Minh đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2050.
Tin mới nhất
1 2 3 4 ... 5