Vĩnh Phúc: Giám đốc Sở GTVT có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất
Đào Tấn13/12
Với 16 phiếu tín nhiệm thấp đạt tỷ lệ 32,65 % trong khi chỉ có 19 phiếu tín nhiệm cao, Giám đốc sở Giao thông Vận tải tỉnh Vĩnh Phúc là người có số phiếu tín nhiệm thấp cao nhất ...
1 2 3 4 5 6 ... 230