Cienco 8 phủ nhận trách nhiệm liên quan đến người lao động Hà Nam
Đức Vũ15/12
"Tất cả những đòi hỏi, quyền lợi của người lao động phải đi hỏi công ty XDCTGT 820. Hiện tại tìm được hội đồng quản trị của công ty này thì thật sự khó vì gần như là nó giải thể" - GĐ Cienco 8 nói.
1 2 3 4 5 ... 230