Cố đô Huế: Đầu tư hơn 123 tỷ đồng để tu bổ, phục hồi điện Kiến Trung
Nguyễn Hiền17/02
Trung tâm Bảo tồn Di tích Cố đô Huế đã tiến hành khởi công dự án tu bổ và phục hồi tôn tạo điện Kiến Trung sau khi bị chiến tranh tàn phá chỉ còn lại nền móng cho đến nay.
1 2 3 4 5 ... 275