Những dư âm đẹp từ một giải chạy vì cộng đồng
PV15/10
Ba giải chạy vì cộng đồng tổ chức liên tiếp từ T.6 đến T9/2018 ở Hà Nội, Đà Nẵng và TP.HCM đã để lại ấn tượng và dư âm lớn với cộng đồng không chỉ ở cách thức tổ chức, gây quỹ mà ở cả ý nghĩa của giải
1 2 3 4 5 ... 197