Cần Thơ thả cá giống về tự nhiên
Mtđt01/04/2018
Việc thả cá ra môi trường tự nhiên nhằm tái tạo nguồn lợi thủy sản được tổ chức trên cả 9 quận, huyện với số lượng cá giống thả mỗi năm từ 8 đến 10 tấn.